Month: November 2020

Read More

Phân biệt pháo hoa và pháo nổ

Pháo hoa khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt hoá hoặc điện sẽ tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và đặc biệt không gây […]