Giám đốc Công ty Đức Tâm Land bị truy nã

Tuy nhiên, sau khi ký các hợp đồng với chủ đất, Tâm chưa đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa lập hồ sơ xin cấp phép dự án, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bản vẽ thiết kế tổng thể nhưng đã tự lập bảng vẽ phân lô khu đất thành 86 lô đất.

Đức Tâm Land đặt tên “dự án” là Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái Bửu Hòa – Biên Hòa – Đồng Nai” rồi rao bán trên mạng. Những hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử đất với khách hàng đều thể hiện Đức Tâm Land cam kết hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng, tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Cơ quan điều tra cáo buộc, Tâm chỉ đạo nhân viên mua nhiều vật tư, thuê các thiết bị san lấp mặt bằng để tại khu đất, thể hiện như đang xây dựng cơ sở hạ tầng để các nhà đầu tư tin tưởng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền tổng cộng 6,4 tỷ đồng, Tâm không thực hiện như cam kết, đóng cửa công ty và bỏ đi khỏi địa phương.

Quốc Thắng

0 Replies to “Giám đốc Công ty Đức Tâm Land bị truy nã”