Giấy xác nhận độc thân được cấp lại mấy lần?

Luật sư tư vấn

Theo khoản 2 điều 12 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Căn cứ quy định trên, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bạn không còn giá trị pháp lý. Bạn muốn kết hôn phải xin cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do giấy đã hết thời hạn sử dụng phải nộp lại giấy đã được cấp.

Khoản 1 Điều 12 Thông tư trên cũng quy định: Người yêu cầu nếu không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải trình bày rõ lý do. Trong ba ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết hôn trước đây để xác minh.

Trường hợp không xác minh được hoặc không nhận được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân, theo quy định tại điều 4, điều 5 Thông tư này. Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật.

Như vậy, bạn có quyền đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn theo quy định trên.

Luật sư Đỗ Trọng Linh

Công ty Luật Bảo An, Hà Nội

  • Chuyển hộ khẩu nhiều lần, lấy giấy xác nhận độc thân ở đâu?
  • Phải nêu tên người dự định cưới khi xác nhận tình trạng hôn nhân

0 Replies to “Giấy xác nhận độc thân được cấp lại mấy lần?”