Quản lý không nghiêm túc ở khu cách ly Covid-19 sẽ bị tội gì?

Luật sư tư vấn

Căn cứ điểm 1.10 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Như vậy, người có trách nhiệm trong việc quản lý tại khu cách ly Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh (như là để những người thuộc diện cách ly tiếp xúc nhau như bình thường, để người thuộc diện cách ly ra ngoài làm lây lan dịch bệnh…) gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh nêu trên.

Hậu quả nghiêm trọng để cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau:

– Làm chết người.

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên.

– Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên.

Khung hình phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Trường hợp làm chết 2 người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%, gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Mức phạt từ 7 năm đến 12 năm áp dụng với trường hợp làm chết 3 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên, gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Trường hợp người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM

0 Replies to “Quản lý không nghiêm túc ở khu cách ly Covid-19 sẽ bị tội gì?”