Làm chưa hết năm, tôi có được thưởng tết?

Tính đến nay, công ty chắc chắn vượt kế hoạch. Tôi ký hợp đồng lao động 36 tháng, đến 20/1/2021 hết hạn. Nếu không được tái ký hợp đồng lao động mới, tôi có được nhận thưởng tết hay không?

Một đồng nghiệp của tôi vừa hết hạn hợp đồng lao động 36 tháng, giữa tháng 11/2020 công ty không tái ký hợp đồng lao động mới. Vậy người lao động làm việc chưa hết năm có được nhận tiền thưởng tết hay không?

Luật sư tư vấn

Điều 103 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Căn cứ quy định nêu trên, việc thưởng tết của công ty bạn sẽ dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty, mức độ hoàn thành công việc của người lao động và quy chế thưởng do công ty ban hành.

Trong phần hỏi của bạn có hai thắc mắc, tôi tư vấn cụ thể như sau:

1/ Nếu trong năm 2020 công ty hoàn thành kế hoạch tăng trưởng từ 10%, bạn có thâm niên một năm trở lên, dù ngày 20/1/2021 thôi việc, bạn vẫn được nhận tiền thưởng tết âm lịch Tân Sửu năm 2021 theo quy chế vì bạn đã làm trọn năm 2020.

2/ Đồng nghiệp của bạn làm đến giữa tháng 11/2020 rồi nghỉ việc (do không được tái ký hợp đồng lao động mới) thì chưa làm việc trọn năm 2020. Do đó, người lao động này có được nhận tiền thưởng tết âm lịch tân sửu năm 2021 hay không phải căn cứ nội dung chi tiết tại quy chế thưởng của công ty.

Vì bạn không trình bày rõ quy chế thưởng tết của công ty, tôi giả sử một số tình huống cơ bản sau:

– Nếu quy chế thưởng không quy định phải làm việc trọn năm 2020 mới được thưởng tết mà chỉ quy định người lao động có thâm niên từ một năm đáp ứng quy định về hiệu suất công việc thì trường hợp người lao động làm việc tuy chưa hết năm nhưng đạt được hiệu suất tốt, có đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của công ty và đảm bảo yêu cầu về thâm niên thì công ty phải thực hiện việc thưởng cho người lao động này.

– Nếu quy chế thưởng từ đầu năm đã đặt ra yêu cầu “người lao động phải làm đủ 12 tháng trong năm 2020” mới được xem xét thưởng tết âm lịch Tân Sửu năm 2021 thì trường hợp làm việc chưa trọn năm 2020 sẽ không được thưởng.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM

0 Replies to “Làm chưa hết năm, tôi có được thưởng tết?”