Có thể tiêu tiền nhặt được?

Luật sư tư vấn

Khoản 1 Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, khi nhặt được tài sản của người đánh rơi, bỏ quên, công dân phải có trách nhiệm thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó nếu biết được địa chỉ của chủ tài sản. Nếu không biết, người nhặt phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết.

Khoản 2 Điều 230 của bộ luật này cũng quy định, bạn chỉ được xác lập quyền sở hữu với tài sản nhặt được khi sau 1 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận. Nếu số tiền bạn nhặt được có giá trị nhỏ hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, bạn sẽ được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của luật.

Trường hợp bạn nhặt được tài sản của người khác nhưng cố ý không trả mà bị phát hiện, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội chiếm giữ tài sản trái phép theo quy định tại Điều 176 Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể:

Trách nhiệm hành chính: Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, trường hợp nhặt được tài sản của người khác nhưng cố ý không trả bị coi là hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác; và có thể bị xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Trách nhiệm hình sự: Điều 176 Bộ luật hình sự 2015 được bổ sung bởi điểm d Khoản 1 Điều 2 Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 quy định về tội chiếm giữ trái phép tài sản như sau:

“Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng là tài sản di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”

Do số tiền bạn chiếm giữ bất hợp pháp là 20.000.000 đồng nên bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khung hình phạt nêu trên với hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Như vậy, trường hợp bạn cố tình không trả lại khoản tiền mà nhặt được thì có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự như phân tích nêu trên.

Luật sư Phạm Quốc Bảo

Công ty luật Bảo Ngọc, Hà Nội.

0 Replies to “Có thể tiêu tiền nhặt được?”