Ảnh chụp tiểu hành tinh đường kính 30 m

Ảnh chụp tiểu hành tinh đường kính 30 m

Ảnh chụp tiểu hành tinh đường kính 30 m

Tàu vũ trụ Hayabusa2 của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thả khoang tàu chứa mẫu vật từ tiểu hành tinh Ryugu xuống Trái Đất đầu tháng 12. Sau đó, con tàu tiếp tục sứ mệnh khám phá vũ trụ, tận dụng nhiên liệu còn thừa. Nó sẽ tiếp cận và quan sát mục tiêu thứ hai, tiểu hành tinh nhỏ 1998 KY26.

1998 KY26 dự kiến tới cách Trái Đất khoảng 70 triệu km cuối tháng này. Đây là cơ hội tốt để nghiên cứu tiểu hành tinh này và chỉ xảy ra 3,5 năm một lần. Tuy nhiên, đường kính của 1998 KY26 ước tính không quá 30 m. Độ sáng của nó cũng thấp tới mức rất khó quan sát từ dưới mặt đất nếu không có kính viễn vọng đủ lớn.

Theo yêu cầu của Viện Khoa học Không gian và Du hành vũ trụ (ISAS) thuộc JAXA, kính viễn vọng Subaru tại Hawaii đã chụp ảnh 1998 KY26 hôm 10/12. Dữ liệu thu được sẽ dùng để tính toán chính xác hơn quỹ đạo của tiểu hành tinh này. Kính viễn vọng Rất Lớn (VLT) của Đài thiên văn phía nam châu Âu (ESO) cũng đã thực hiện những quan sát tương tự.

“Chúng tôi đã chụp thành công mục tiêu tiếp theo cho Hayabusa2. Hy vọng những dữ liệu này sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ mới của con tàu”, tiến sĩ Michitoshi Yoshida, giám đốc vận hành kính viễn vọng Subaru, cho biết.

“Đây là nhiệm vụ đầu tiên hướng đến tiểu hành tinh nhỏ như 1998 KY26 nên có ý nghĩa lớn cả về khoa học vũ trụ lẫn phòng thủ hành tinh (bảo vệ Trái Đất khỏi va chạm với các thiên thể). Những quan sát của kính viễn vọng Subaru không chỉ quan trọng cho hành trình mới của Hayabusa2 mà còn hỗ trợ cho các nhiệm vụ khác trong tương lai. Chúng tôi rất cảm ơn nhóm vận hành kính viễn vọng Subaru”, tiến sĩ Makoto Yoshikawa, phụ trách nhiệm vụ Hayabusa2 tại ISAS, chia sẻ.

Thu Thảo (Theo Phys)

  • 10 sự kiện khoa học vũ trụ nổi bật năm 2020
  • Tàu Trung Quốc đưa mẫu vật Mặt Trăng về Trái Đất

0 Replies to “Ảnh chụp tiểu hành tinh đường kính 30 m”