Hệ thống lều tuyết nổi bảo vệ chim cánh cụt

Kỹ sư Iran đưa ra ý tưởng xây hệ thống bảo vệ chim cánh cụt gồm lều tuyết nổi để trú ẩn và bộ phận làm mát băng biển.

0 Replies to “Hệ thống lều tuyết nổi bảo vệ chim cánh cụt”