Nhà dưới 20 m2 có được thế chấp ngân hàng?

Luật sư trả lời

Pháp luật hiện hành không có quy định nào cấm thế chấp nhà diện tích dưới hơn 20m2. Tuy nhiên, một số ngân hàng lại quy định tài sản thế chấp phải thỏa mãn những điều kiện riêng của họ, như nhà từ 20 m2, hẻm 2 m trở lên…

Bởi vậy, bạn phải tìm được ngân hàng chấp nhận cho vay thế chấp với nhà diện tích dưới 20 m2; đồng thời, phải thỏa mãn được các điều kiện sau:

– Căn nhà đó không vướng tranh chấp, không bị kê biên, không thuộc diện quy hoạch của các cơ quan nhà nước.

– Giấy tờ pháp lý rõ ràng, phải có bản gốc, không tẩy xóa, các trang bổ sung phải có đầy đủ và được cơ quan chức năng đóng dấu giáp lai cùng với trang chính.

– Giá trị của căn nhà đủ đảm bảo cho khoản vay theo tỷ lệ quy định (thông thường nhà diện tích nhỏ thì số tiền vay sẽ thấp hơn giá trị thị trường của căn nhà rất nhiều).

– Người vay không có nợ xấu hoặc lịch sử tín dụng xấu; không bị nằm trong “danh sách đen” như rửa tiền, khủng bố; lý lịch bản thân rõ ràng.

– Người vay phải chứng minh rõ mục đích vay để ngân hàng thấy hợp lý.

– Phải chứng minh có nguồn thu nhập tương ứng để đảm bảo trả tiền gốc và lãi vay.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP.HCM

  • Không trả được nợ ngân hàng, bố tôi có phải đi tù?

0 Replies to “Nhà dưới 20 m2 có được thế chấp ngân hàng?”