Ai được nuôi con trong lúc làm thủ tục ly hôn?

Chúng tôi có hai con, đứa lớn 10 tuổi, bé 3 tuổi. Xin hỏi quyền nuôi con được phân chia thế nào khi chúng tôi đang chờ thủ tục ly hôn được hoàn tất?

Luật sư trả lời

Theo điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền sau:

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội;

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự;

4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Luật không quy định các quyền và nghĩa vụ trên được áp dụng trong thời kỳ hôn nhân hay khi đã ly hôn. Dù vợ đã đồng ý ly hôn nhưng chưa được tòa án giải quyết cho ly hôn,vợ chồng bạn vẫn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ nêu trên.

Tuy nhiên, vợ chồng có thể thỏa thuận việc giao con cho một người trực tiếp nuôi dưỡng và trách nhiệm cấp dưỡng (nếu có). Nếu không thỏa thuận được, vợ chồng cùng có nghĩa vụ và quyền bình đẳng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, không ai có quyền áp đặt hay lựa chọn người nào được nuôi hoặc phải nuôi con nào.

Luật sư Vũ Tiến Vinh

Công ty luật Bảo An, Hà Nội

  • Khi nào bố được nuôi con dưới 3 tuổi sau ly hôn?
  • Phải làm gì để được nuôi con khi chồng cũ tái hôn?

0 Replies to “Ai được nuôi con trong lúc làm thủ tục ly hôn?”