Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ tạo sản phẩm có sức tiêu thụ lớn

Chương trình được đề xuất bởi Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng đã ký ban hành để thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp; phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Mục tiêu đến năm 2025 số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/1 năm. 100% các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm trực tiếp tham gia Chương trình hình thành các tổ chức nghiên cứu và phát triển. Đến năm 2030, số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 20%/1 năm. 100% các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm hình thành tổ chức nghiên cứu và phát triển.

Công nghệ sản xuất vaccine. Ảnh: NAVETCO.

Công nghệ sản xuất vaccine cúm gia cầm H5N1. Ảnh: NAVETCO.

Theo Chương trình này, sẽ có từ 3 đến 5 ngành sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm làm chủ hoặc tạo ra được công nghệ tiên tiến trong chuỗi giá trị để sản xuất ra các sản phẩm, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Ngoài hỗ trợ chuyển giao, hoàn thiện và đổi mới công nghệ, sẽ có khoảng 5.000 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp được tập huấn, đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới ở 10 lĩnh vực chủ lực, trọng điểm thông qua hình thức tại chỗ và trực tuyến.

Chương trình cũng đặt mục tiêu hình thành tại mỗi vùng kinh tế ít nhất một mô hình nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ điển hình phù hợp với điều kiện đặc thù của địa bàn để triển khai nhân rộng.

Chương trình sẽ được điều phối bởi Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Ban Chủ nhiệm do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập.

Để thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ và xây dựng, triển khai lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia. Hệ thống tiêu chuẩn để đánh giá việc đổi mới công nghệ và năng lực công nghệ trong các ngành cũng được xây dựng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/1/2021.

Hải Minh

0 Replies to “Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ tạo sản phẩm có sức tiêu thụ lớn”