Có bắt buộc doanh nghiệp lắp phòng vắt, trữ sữa mẹ?

Luật sư tư vấn

Trước đây, khoản 4 điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP, người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động.

Quy định này không bắt buộc người sử dụng lao động phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mà chỉ mang tính khuyến khích.

Tuy nhiên, theo khoản 5 điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/2/2021 về vấn đề này được quy định như sau:

– Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động.

– Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động nữ trở lên thì phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.

Như vậy, trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 1.000 người lao động nữ thì không bắt buộc phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mà chỉ mang tính khuyến khích.

Đồng thời, theo khoản 6 điều 80 Nghị định 145 khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc; thời gian nghỉ để vắt, trữ sữa mẹ do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM

0 Replies to “Có bắt buộc doanh nghiệp lắp phòng vắt, trữ sữa mẹ?”