Ấu trùng biến chất thải thành vật liệu sinh học

  • Khoa học
  • Ứng dụng

Thứ sáu, 19/3/2021, 20:00 (GMT+7)

Công ty Insectta của Singapore đang nuôi hàng trăm triệu ấu trùng ruồi lính đen để khai thác vật liệu sinh học có giá trị cao.

Ấu trùng biến chất thải thành vật liệu sinh học

Ấu trùng biến chất thải thành vật liệu sinh học

Video: Reuters

  • Giải pháp đưa chất thải hữu cơ trở lại chuỗi thức ăn
  • Biến rác thải nhà bếp thành năng lượng
Trở lại Khoa họcTrở lại Khoa học

Chia sẻCopy link thành công

0 Replies to “Ấu trùng biến chất thải thành vật liệu sinh học”