Nghiên cứu khoa học xuất sắc có thể được tài trợ toàn bộ kinh phí

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định 19, có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung về điều lệ tổ chức của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện và phù hợp hơn với các văn bản liên quan, trong đó có Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN).

Tại Nghị định sửa đổi quy định về cấp vốn điều lệ cho Quỹ bằng quy định kinh phí tài trợ, hỗ trợ của Quỹ được NSNN bố trí từ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm ít nhất 500 tỷ đồng.

Kinh phí này được cấp cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống, theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các phương thức gồm tài trợ không hoàn lại toàn bộ hoặc một phần chi phí, cho vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp, hỗ trợ các hoạt động tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc công bố nghiên cứu, đăng ký sở hữu trí tuệ…

Giải thưởng Tạ Quang Bửu hàng năm sử dụng ngân sách từ Quỹ. (Trong ảnh là tác giả được nhận giải năm 2019). Ảnh: Phan Minh.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu hàng năm sử dụng ngân sách từ Quỹ. (Trong ảnh là tác giả được nhận giải năm 2019). Ảnh: Phan Minh.

Cụ thể, với các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, tiềm năng sẽ được tài trợ không hoàn lại toàn bộ hoặc một phần chi phí.

Quỹ sẽ cho vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp đối với dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo lãnh vốn vay đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyên biệt do Thủ tướng giao thực hiện với nguồn vốn riêng.

Với các nhà khoa học trẻ; nghiên cứu sau tiến sỹ; thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài; tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam và các hội thảo nghiên cứu cơ bản chuyên ngành trong nước; tham dự và báo cáo công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc tại hội thảo chuyên ngành quốc tế; công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng… sẽ nhận được hỗ trợ.

Quỹ cũng hỗ trợ nhà khoa học xuất sắc nước ngoài đến Việt Nam trao đổi học thuật ngắn hạn và hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu cơ bản đạt trình độ khu vực và thế giới.

Hải Minh

0 Replies to “Nghiên cứu khoa học xuất sắc có thể được tài trợ toàn bộ kinh phí”