Ai không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020?

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã đóng trong năm 2020 của tôi thừa hơn 2 triệu đồng nhưng do công việc nhiều, số tiền không đáng là bao nên tôi định không làm thủ tục quyết toán thuế, vậy có được hay không?

Luật sư tư vấn

Theo Mục II Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 của Tổng cục Thuế, cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công trong các trường hợp sau không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Trường hợp kỳ quyết toán từ năm 2019 trở về trước đã quyết toán trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố.

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công: Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp số tiền thuế thu nhập cá nhân tạm nộp nhiều hơn số thuế phải nộp theo quy định thì bạn không bị bắt buộc làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Tuy nhiên, để đảm bảo được quyền lợi chính đáng của bạn (được hoàn lại số thuế đã đóng thừa), bạn nên thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 theo quy định.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM

0 Replies to “Ai không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020?”