Chồng sống với người khác khi đang ly thân, phải làm sao?

Luật sư tư vấn

Pháp luật về hôn nhân và gia đình tại Việt Nam không quy định về ly thân. Còn theo cách hiểu thông thường, ly thân là việc hai vợ chồng (hợp pháp) không còn sống chung hoặc còn sống chung nhưng không có những sinh hoạt chung, không giao tiếp với nhau…

Trong giai đoạn ly thân, quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại, cả hai vẫn được xem là người đang có vợ có chồng, có trách nhiệm và nghĩa vụ của vợ chồng đối với nhau theo quy định của pháp luật.

Điều 2 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật HNGĐ) quy định, nguyên tắc cơ bản của hôn nhân là “tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng”. Còn khoản 2 điều 5 của luật này quy định cấm đối với người đang có vợ, có chồng, mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác.

Tuy nhiên, anh chị cưới nhau không đăng ký kết hôn như quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật HNGĐ, tức là phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật về hộ tịch. Do vậy, việc anh chị cưới nhau không được công nhận là vợ chồng hợp pháp (giá trị pháp lý).

Như vậy, việc chồng chị chung sống với người phụ nữ khác không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha

0 Replies to “Chồng sống với người khác khi đang ly thân, phải làm sao?”