Có được bán tài sản của con chưa thành niên không?

Luật sư tư vấn.

Theo Điều 75 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật HNGĐ), 2 cây vàng này là tài sản riêng của con chị. Còn khoản 2 Điều 76 quy định, tài sản riêng của con dưới 15 tuổi do cha mẹ quản lý.

Điều 77 của luật này quy định về việc định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên như sau: trường hợp cha mẹ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Như vậy, vợ chồng chị được quyền bán vàng nếu là vì lợi ích của con như: để có tiền lo cho đời sống sinh hoạt, học tập.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha

0 Replies to “Có được bán tài sản của con chưa thành niên không?”