Giành quyền nuôi em từ cha được không?

Tôi không muốn em cứ mãi bị cha hành hạ. Tôi phải làm thế nào để giành quyền nuôi em từ cha? (Phương Linh).

Luật sư tư vấn

Căn cứ Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GĐ), cha mẹ là người có quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Hiện, mẹ của bạn đã mất, em bạn là người chưa thành niên, nên cha sẽ là người có những quyền như trên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của em bạn. Bạn không thể giành quyền này từ cha.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 Luật HN&GĐ, cha, mẹ có thể bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên nếu có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Như thông tin bạn đã cung cấp, cha bạn thường có hành vi đánh đập, hành hạ em gái bạn – tức đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng con cái.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 86, bạn là người thân thích có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha đối với con chưa thành niên. Tòa án sẽ xem xét yêu cầu này để có hay không ra quyết định không cho cha trông nom, chăm sóc, giáo dục con và/hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn 1-5 năm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 87, hậu quả pháp lý của việc cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên là việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con và quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên được giao cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự. Theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật này, bạn là chị ruột sẽ là người giám hộ đương nhiên của em bạn, nếu bạn có đủ điều kiện của người giám hộ quy định tại Điều 49 Bộ luật dân sự.

Như vậy, bạn cần thu thập các chứng cứ thể hiện việc cha bạn thường xuyên đánh đập, hành hạ em bạn, sau đó làm đơn yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha đối với em bạn. Sau khi có quyết định của tòa án chấp nhận yêu cầu, bạn sẽ trở thành người giám hộ đương nhiên của em bạn và có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng em trong thời gian cha bạn bị tòa án hạn chế quyền.

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha

0 Replies to “Giành quyền nuôi em từ cha được không?”